Euonymus europaeus, Fusain d'Europe

Euonymus europaeus.

Euonymus europaeus. 12 septembre 2012. Balesmes (52).